Geleerd van Tomita-sensei

“Aikido is unification and cooperation” (Tomita-sensei)

Ban Sen Juku is een internationale school van Japanse budo: in onze school beoefenen we aikido om de essentie te zoeken van alle traditionele krijgskunsten.

De school werd opgericht in 1988 door Tomita Seiji Shihan en omvat vele dojo’s verspreid over de hele wereld.

Meer info over de school en de stages vind je op de Ban Sen Juku website. Zie Tomita sensei in actie op YouTube.

Tomita Seiji Shihan

Meester Tomita had het voorrecht om aikido te leren onder de directe begeleiding van o’sensei, Morihei Ueshiba (1883-1969), de grondlegger van aikido. Meester Tomita leerde aikido in de dojo van meester Tanaka Bansen in Osaka. Ban Sen Juku is dan ook erkend door de Osaka Aikikai.

Hij kreeg aanvullende inzichten van meester Koichi Tohei (stichter van de Ki Society) en van meester Morihiro Saito (Iwama Takemusu Aikido) en bereikte zo de essentie van Budo.

In het spoor van de zijderoute, kwam meester Tomita aan in onze hoofdstad, Brussel, en richtte daar de Ban Sen Juku school op.

Lees de vertaling van een tekst die Tomita sensei heeft geschreven over de essentie van budo (vaak vertaald als krijgskunst) en reigi (gedrag).

Advertentie

1 Comment

Reacties zijn gesloten.